Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
272

I C 208/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 marca 2015 r. powodowie A. T. i M. T. , reprezentowani przez adwokata, domagali się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. kwoty 6.101,92 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 03 października 2013 r. do dnia zapłaty. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 29.08.2013 r. powodowie zgłos
Czytaj więcej»

I C 350/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. ( PESEL (...) ) i T. P. ( PESEL (...) ) przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Powiatowemu w W. o ustalenie 1 Ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Czytaj więcej»

I C 350/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

UZASADNIENIE Powodowie J. i T. małż. P. złożyli w dniu 26 lutego 2016 r. sprzeciw od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO.4141.1700.83.2015.UW zaskarżając je w całości i wnosząc o ustalenie, że wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) ( działka nr (...) ) w kwocie 173,28 zł i jej aktualizacja począwszy od 2016 r. do kwoty 302,67 zł jest niezasadna. W uzasadnieniu podano,
Czytaj więcej»

I C 208/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. T. i M. T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. T. i M. T. solidarnie kwotę 6.101,92 zł (sześć tysięcy sto jeden złotych 92/100 grosze) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

III RC 80/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2022-03-01

Data publikacji: 2022-03-22

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2022 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa K. M. (1) przeciwko M. M. (1) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda K. M. (1) na rzecz pozwanej M. M. (1) kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»

III RC 85/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2022-03-08

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 08 marca 2022 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko W. K. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Oddala powództwo. sędzia Katarzyna Szymczewska UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16.04.2021 r. M. K. , reprezentowany przez profesj
Czytaj więcej»

III RC 89/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-10-18

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt III RC 89/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2019r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : sędzia Rafał Agaciński Protokolant : st. sekr. sąd. Anna Domagalska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich K. P. i N. P. (1) reprezentowanych przez matkę A. G. przeciwko K. P. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego K. P. na rzecz małoletniego powod
Czytaj więcej»

III RC 96/23

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2023-08-28

Data publikacji: 2023-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 96/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2023r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: sędzia Dariusz Ratajczak Protokolant: sekr. sąd. Monika Bukowska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2023r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej D. Z. reprezentowanej przez matkę M. Z. (1) przeciwko H. Z. o podwyższenie alimentów zasądza od pozwanego H. Z. na rzecz małoletniej powódki D. Z. podwyższoną ren
Czytaj więcej»

III RC 98/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-02-21

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. S. (1) reprezentowanego przez matkę M. K. przeciwko A. S. (2) o alimenty 1 Zasądza od pozwanego A. S. (2) na rzecz małoletniego powoda A. S. (1) rentę alimentacyjną w kwocie 700
Czytaj więcej»

III RC 108/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2020-11-03

Data publikacji: 2020-12-21

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2020 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko D. P. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda J. P. wobec pozwanej D. P. ustalony w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z d
Czytaj więcej»