Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

III RC 234/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-06-12

Data publikacji: 2019-07-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt III RC 234/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Rafał Agaciński Protokolant : st. sekr. sąd. Anna Domagalska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich A. G. i W. G. (1) reprezentowanych przez matkę E. B. przeciwko P. G. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego P. G. na rzecz małoletniej powódki A. G. podw
Czytaj więcej»

III RC 251/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2020-07-01

Data publikacji: 2020-07-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 251/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : sędzia Rafał Agaciński Protokolant : st. sekr. sąd. Anna Domagalska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego I. Ł. reprezentowanego przez matkę R. S. przeciwko P. Ł. o alimenty 1 zasądza od pozwanego P. Ł. na rzecz małoletniego powoda I. Ł. rentę alimentacyjną w kwotach po
Czytaj więcej»

III RC 260/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2019-05-29

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2019 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko M. W. o alimenty 1 Zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powódki E. W. rentę alimentacyjną w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) miesięcznie, począwszy od dnia 15.11.2018 r., płatn
Czytaj więcej»

III RC 265/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2019-05-29

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko małol. A. K. (2) i małol. J. K. reprezentowanym przez matkę E. K. o obniżenie alimentów oraz z powództwa małol. A. K. (2) i małol. J. K. reprezentowanych przez matkę E. K. p
Czytaj więcej»

III RC 270/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2020-08-13

Data publikacji: 2020-09-22

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: Dominika Paszek po rozpoznaniu w dniu 04 sierpnia 2020 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko S. W. o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego S. W. na rzecz powódki B. W. podwyższoną rentę alimentacyjną w kwocie 630,00 zł (sześćset trzydzieści złotych) miesięcznie , począwsz
Czytaj więcej»

III RC 277/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2020-08-04

Data publikacji: 2020-09-22

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 04 sierpnia 2020 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich A. , J. i R. rodz. J. reprezentowanych przez matkę A. C. przeciwko M. J. (1) o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego M. J. (1) na rzecz małoletniej A. J. podwyższoną rent
Czytaj więcej»

III RC 279/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. N. (1) reprezentowanej przez matkę G. N. przeciwko L. N. (2) o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego L. N. (2) na rzecz małoletniej powódki L. N. (1) podwyższoną rentę alimenta
Czytaj więcej»

I C 350/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

UZASADNIENIE Powodowie J. i T. małż. P. złożyli w dniu 26 lutego 2016 r. sprzeciw od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO.4141.1700.83.2015.UW zaskarżając je w całości i wnosząc o ustalenie, że wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) ( działka nr (...) ) w kwocie 173,28 zł i jej aktualizacja począwszy od 2016 r. do kwoty 302,67 zł jest niezasadna. W uzasadnieniu podano,
Czytaj więcej»

I C 468/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. ( PESEL (...) ) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100 groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 468/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 07.03.2016 r. powódka A. S. , reprezentowana przez adwokata, domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. ( dalej (...) ) kwoty 3.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 13.
Czytaj więcej»