Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
204

I C 679/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

UZASADNIENIE Powódka B. P. , reprezentowana przez adwokata, w pozwie z dnia 13 sierpnia 2013 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) w W. kwoty 2999,71 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podano, że w dniu 20 listopada 2012 r. w wyniku kolizji zawinionej przez ubezpieczonego u pozwanego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
Czytaj więcej»

I C 688/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. ( PESEL (...) ) przeciwko 1/ K. W. (1) ( PESEL (...) ), 2/ K. W. (2) ( PESEL (...) ) oraz małoletnim 3/ K. B. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez matkę K. W. (1) i 4/ O. W. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez rodzicó
Czytaj więcej»

I C 998/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21.07.2015 r. (data wpływu do Sądu Rejonowego w Chodzieży - 31.07.2015 r.), złożonym w postępowaniu upominawczym, powód J. M. , reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanej Spółdzielni (...) z siedzibą w A. kwoty 5.498,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22.01.2013 r. do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadni
Czytaj więcej»

I Ns 18/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

UZASADNIENIE Pismem z dnia 07.01.2015 r. wnioskodawca P. M. , zwrócił się do Sądu Rejonowego w Wągrowcu o zniesienie współwłasności należącej do niego i uczestniczki A. K. nieruchomości położonej w M. i R. K. , dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) . Wskazał, że on sam i uczestniczka są współwłaścicielami nieruchomości w udziałach po ½ części, a w skład nieruchomości wchodzą następujące działki; nr (...) , nr (...) , nr (...) i nr (...) . Wniósł o dokonanie znie
Czytaj więcej»

II K 10/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Śruba Protokolant: Monika Kucharska przy udziale Prokuratora Prok. Rej.: Michała Świniarskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.02.2015r. sprawy karnej: Z. P. s. K. i I. z/d Załęska, ur. (...) w m. R. , PESEL: (...) oskarżonego o to, że: w okresie między 28 czerwca 2013 r. a 29 stycznia 2014 r. w nie ustalonym miejscu podżegał swego brata T. P. d
Czytaj więcej»

II K 10/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE wyroku z dnia 25.02.2015 r. W sprawie przeciwko oskarżonemu Z. P. Sąd Rejonowy w Wągrowcu na podstawie zebranego w trakcie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego materiału dowodowego ustalił następujący stan faktyczny: Przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w 2013 r. zawisła sprawa przeciwko oskarżonemu Z. P. o czyn z art. 244 k.k. – prowadzenie motoroweru pod zakaz sądowy, do którego miało dojść 12.10.2012 r. w W. . Oskarżony w toku całego postępowania konsekwentnie nie
Czytaj więcej»

II K 26/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Anna Filipiak Protokolant : sekr. sąd. Paulina Ciesielska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu – Michała Świniarskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:10.03.2015r.,13.04.2015r.,18.05.2015r., 16.06.2015r. i 18.08.2015r. sprawy: M. S. syna B. i M. z d. O. ur. (...) w O. W. . PESEL (...) oskarżonego o to, że : I. w dniu 16
Czytaj więcej»

II K 26/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. II K 26/15 UZASADNIENIE Oskarżony M. S. w dniu 16 sierpnia 2014r. przebywał w (...) , gdzie dzierżawi działkę z domem. Spędzał tam czas wraz z rodziną: żoną S. S. , kuzynem T. P. i jego żoną I. P. , a także swoimi dziećmi, w tym dwójką 10-letnich synów. Ok. 200m od posesji oskarżonego, ma swój dom pokrzywdzony P. W. . Dom położony jest przy drodze publicznej (gminnej o nr (...) ) biegnącej wzdłuż jeziora K. , przez miejscowość K. do miejscowości K. i łączącej się dalej z drogą powiato
Czytaj więcej»

II K 43/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

II K 43/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny : W dniu 29 września 2016 r. oskarżony M. H. ok. godz. 14.30 udał się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z zamiarem uzyskania świadczenia pieniężnego. Został skierowany do biura pracownika socjalnego R. B. , zajmującego się rozpoznawaniem wniosków o pomoc. Oskarżony oświadczył pracownikowi, że chce pomocy; był pobudzony, nerwowy, gestykulował, unosił głos i z czasem zaczął używać wulgaryzmów. R. B. wręczył mu druk
Czytaj więcej»

II K 61/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-09-17

Data publikacji: 2020-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 61/19 UZASADNIENIE Oskarżony J. N. zwarł dnia 23 marca 2017 r. z (...) S.A. z siedzibą w B. umowę pożyczki ( (...) ) na kwotę 4500 zł (pozostałe koszty pożyczki wynosiły 5220 zł), zabezpieczonej wekslem własnym na zlecenie. Zobowiązał się do spłaty pożyczki w miesięcznych 36 ratach po 270 zł, począwszy od 01 maja 2017 r. Na poczet spłaty pożyczki dokonał tylko jednej wpłaty wstępnej w kwietniu 2017 r. w kwocie 270 złotych. Umowę zawierał z przedstawicielem spółki (doradcą finansow
Czytaj więcej»