Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
187

I C 130/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. B. kwotę 13.370,41 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 41/100 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 130/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 17.02.2015 r. powód H. B. , reprezentowany przez adwokata, domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. ( dalej (...) ) kwoty 14.850,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 07.10.2008 r. H. B. zawarł z (...) umowę obowią
Czytaj więcej»

I C 208/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 marca 2015 r. powodowie A. T. i M. T. , reprezentowani przez adwokata, domagali się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. kwoty 6.101,92 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 03 października 2013 r. do dnia zapłaty. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 29.08.2013 r. powodowie zgłos
Czytaj więcej»

I C 350/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. ( PESEL (...) ) i T. P. ( PESEL (...) ) przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Powiatowemu w W. o ustalenie 1 Ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Czytaj więcej»

I C 350/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

UZASADNIENIE Powodowie J. i T. małż. P. złożyli w dniu 26 lutego 2016 r. sprzeciw od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO.4141.1700.83.2015.UW zaskarżając je w całości i wnosząc o ustalenie, że wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) ( działka nr (...) ) w kwocie 173,28 zł i jej aktualizacja począwszy od 2016 r. do kwoty 302,67 zł jest niezasadna. W uzasadnieniu podano,
Czytaj więcej»

I C 468/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. ( PESEL (...) ) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100 groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 468/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 07.03.2016 r. powódka A. S. , reprezentowana przez adwokata, domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. ( dalej (...) ) kwoty 3.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 13.
Czytaj więcej»

III RC 108/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2020-11-03

Data publikacji: 2020-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Włodzimierz Żmuda po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2020 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko D. P. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda J. P. wobec pozwanej D. P. ustalony w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z d
Czytaj więcej»

III RC 115/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-11-12

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Szymczewska Protokolant: Dominika Paszek po rozpoznaniu w dniu 31 października 2019 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich O. P. i N. P. reprezentowanych przez matkę I. W. przeciwko J. P. o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego J. P. na rzecz małoletniej powódki N. P. podwyższoną rentę alimentacyjną
Czytaj więcej»

III RC 129/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-01-21

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: obniżenie alimentów
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Agnieszka Węgorek Protokolant : sekr. sąd. Paulina Kulczyńska po rozpoznaniu w dniu 21.01.2019 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko małoletniej Z. S. reprezentowanej przez matkę A. S. (1) o obniżenie alimentów 1 zasądza od J. M. (1) obniżoną rentę alimentacyjną na rzecz małoletniej powódki Z. S. w kwocie po 75
Czytaj więcej»