Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
307

II K 271/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: niestosowanie się do orzeczonego środka karnego
UZASADNIENIE wyroku z dnia 18.08.2016 r. W sprawie przeciwko oskarżonemu A. P. (1) Sąd Rejonowy w Wągrowcu na podstawie zebranego w trakcie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego materiału dowodowego ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony A. P. (1) był w przeszłości karany przez tut. sąd m.in.: ⚫ wyrokiem z 20.03.2013 r. (prawomocnym od 28.03.2013 r.) za występek z art. 178a § 1 i 4 k.k. (jazda pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości wraz z niestosowaniem się do zak
Czytaj więcej»

II K 309/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2022-02-01

Data publikacji: 2022-08-31

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2022r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Renata Sypniewska Protokolant: Monika Bukowska przy udziale Prokuratora ------------------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.12.2021r. i 18.01.2022r. sprawy: K. B. , syna B. i D. , ur. (...) w W. , PESEL (...) oskarżonego o to, że: w okresie od 18 sierpnia 2016 r. do 19 listopada 2017 r. w W. działając w krótkich odstępach czasu, w podobny s
Czytaj więcej»

I C 130/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. B. kwotę 13.370,41 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 41/100 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 679/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz B. P. kwotę 7.389,25 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 25/100 groszy) wraz z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 679/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

UZASADNIENIE Powódka B. P. , reprezentowana przez adwokata, w pozwie z dnia 13 sierpnia 2013 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) w W. kwoty 2999,71 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podano, że w dniu 20 listopada 2012 r. w wyniku kolizji zawinionej przez ubezpieczonego u pozwanego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
Czytaj więcej»

I C 998/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21.07.2015 r. (data wpływu do Sądu Rejonowego w Chodzieży - 31.07.2015 r.), złożonym w postępowaniu upominawczym, powód J. M. , reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanej Spółdzielni (...) z siedzibą w A. kwoty 5.498,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22.01.2013 r. do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadni
Czytaj więcej»

II K 10/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Śruba Protokolant: Monika Kucharska przy udziale Prokuratora Prok. Rej.: Michała Świniarskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.02.2015r. sprawy karnej: Z. P. s. K. i I. z/d Załęska, ur. (...) w m. R. , PESEL: (...) oskarżonego o to, że: w okresie między 28 czerwca 2013 r. a 29 stycznia 2014 r. w nie ustalonym miejscu podżegał swego brata T. P. d
Czytaj więcej»

I C 688/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. ( PESEL (...) ) przeciwko 1/ K. W. (1) ( PESEL (...) ), 2/ K. W. (2) ( PESEL (...) ) oraz małoletnim 3/ K. B. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez matkę K. W. (1) i 4/ O. W. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez rodzicó
Czytaj więcej»

I Ns 18/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

UZASADNIENIE Pismem z dnia 07.01.2015 r. wnioskodawca P. M. , zwrócił się do Sądu Rejonowego w Wągrowcu o zniesienie współwłasności należącej do niego i uczestniczki A. K. nieruchomości położonej w M. i R. K. , dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) . Wskazał, że on sam i uczestniczka są współwłaścicielami nieruchomości w udziałach po ½ części, a w skład nieruchomości wchodzą następujące działki; nr (...) , nr (...) , nr (...) i nr (...) . Wniósł o dokonanie znie
Czytaj więcej»

II K 61/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-09-17

Data publikacji: 2020-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 61/19 UZASADNIENIE Oskarżony J. N. zwarł dnia 23 marca 2017 r. z (...) S.A. z siedzibą w B. umowę pożyczki ( (...) ) na kwotę 4500 zł (pozostałe koszty pożyczki wynosiły 5220 zł), zabezpieczonej wekslem własnym na zlecenie. Zobowiązał się do spłaty pożyczki w miesięcznych 36 ratach po 270 zł, począwszy od 01 maja 2017 r. Na poczet spłaty pożyczki dokonał tylko jednej wpłaty wstępnej w kwietniu 2017 r. w kwocie 270 złotych. Umowę zawierał z przedstawicielem spółki (doradcą finansow
Czytaj więcej»