Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

I C 599/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko A. O. o zapłatę 1 zasądza od A. O. na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 966,40 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 660/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa M. R. ( PESEL (...) ) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz M. R. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 679/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz B. P. kwotę 7.389,25 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 25/100 groszy) wraz z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 679/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

UZASADNIENIE Powódka B. P. , reprezentowana przez adwokata, w pozwie z dnia 13 sierpnia 2013 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) w W. kwoty 2999,71 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podano, że w dniu 20 listopada 2012 r. w wyniku kolizji zawinionej przez ubezpieczonego u pozwanego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
Czytaj więcej»

I C 688/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. ( PESEL (...) ) przeciwko 1/ K. W. (1) ( PESEL (...) ), 2/ K. W. (2) ( PESEL (...) ) oraz małoletnim 3/ K. B. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez matkę K. W. (1) i 4/ O. W. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez rodzicó
Czytaj więcej»

I C 130/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. B. kwotę 13.370,41 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 41/100 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 130/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 17.02.2015 r. powód H. B. , reprezentowany przez adwokata, domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. ( dalej (...) ) kwoty 14.850,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 07.10.2008 r. H. B. zawarł z (...) umowę obowią
Czytaj więcej»

I C 208/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 marca 2015 r. powodowie A. T. i M. T. , reprezentowani przez adwokata, domagali się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. kwoty 6.101,92 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 03 października 2013 r. do dnia zapłaty. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 29.08.2013 r. powodowie zgłos
Czytaj więcej»

I C 208/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. T. i M. T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. T. i M. T. solidarnie kwotę 6.101,92 zł (sześć tysięcy sto jeden złotych 92/100 grosze) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 350/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. ( PESEL (...) ) i T. P. ( PESEL (...) ) przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Powiatowemu w W. o ustalenie 1 Ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Czytaj więcej»