Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
207

I C 468/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. ( PESEL (...) ) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. S. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100 groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 468/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 07.03.2016 r. powódka A. S. , reprezentowana przez adwokata, domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. ( dalej (...) ) kwoty 3.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 13.
Czytaj więcej»

I C 599/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko A. O. o zapłatę 1 zasądza od A. O. na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 966,40 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 660/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa M. R. ( PESEL (...) ) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz M. R. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 679/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz B. P. kwotę 7.389,25 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 25/100 groszy) wraz z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 679/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

UZASADNIENIE Powódka B. P. , reprezentowana przez adwokata, w pozwie z dnia 13 sierpnia 2013 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) w W. kwoty 2999,71 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu podano, że w dniu 20 listopada 2012 r. w wyniku kolizji zawinionej przez ubezpieczonego u pozwanego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
Czytaj więcej»

I C 688/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-11-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. ( PESEL (...) ) przeciwko 1/ K. W. (1) ( PESEL (...) ), 2/ K. W. (2) ( PESEL (...) ) oraz małoletnim 3/ K. B. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez matkę K. W. (1) i 4/ O. W. ( PESEL (...) ) reprezentowanej przez rodzicó
Czytaj więcej»

I C 998/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21.07.2015 r. (data wpływu do Sądu Rejonowego w Chodzieży - 31.07.2015 r.), złożonym w postępowaniu upominawczym, powód J. M. , reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanej Spółdzielni (...) z siedzibą w A. kwoty 5.498,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22.01.2013 r. do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadni
Czytaj więcej»

I Ns 18/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

UZASADNIENIE Pismem z dnia 07.01.2015 r. wnioskodawca P. M. , zwrócił się do Sądu Rejonowego w Wągrowcu o zniesienie współwłasności należącej do niego i uczestniczki A. K. nieruchomości położonej w M. i R. K. , dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) . Wskazał, że on sam i uczestniczka są współwłaścicielami nieruchomości w udziałach po ½ części, a w skład nieruchomości wchodzą następujące działki; nr (...) , nr (...) , nr (...) i nr (...) . Wniósł o dokonanie znie
Czytaj więcej»

II K 10/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE wyroku z dnia 25.02.2015 r. W sprawie przeciwko oskarżonemu Z. P. Sąd Rejonowy w Wągrowcu na podstawie zebranego w trakcie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego materiału dowodowego ustalił następujący stan faktyczny: Przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w 2013 r. zawisła sprawa przeciwko oskarżonemu Z. P. o czyn z art. 244 k.k. – prowadzenie motoroweru pod zakaz sądowy, do którego miało dojść 12.10.2012 r. w W. . Oskarżony w toku całego postępowania konsekwentnie nie
Czytaj więcej»