Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
151

I C 130/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. B. kwotę 13.370,41 zł (trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 41/100 groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 130/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 17.02.2015 r. powód H. B. , reprezentowany przez adwokata, domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. ( dalej (...) ) kwoty 14.850,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 07.10.2008 r. H. B. zawarł z (...) umowę obowią
Czytaj więcej»

I C 208/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 05 października 2015 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa A. T. i M. T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. T. i M. T. solidarnie kwotę 6.101,92 zł (sześć tysięcy sto jeden złotych 92/100 grosze) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 208/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 marca 2015 r. powodowie A. T. i M. T. , reprezentowani przez adwokata, domagali się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. kwoty 6.101,92 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 03 października 2013 r. do dnia zapłaty. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazano, że dnia 29.08.2013 r. powodowie zgłos
Czytaj więcej»

I C 350/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Szymczewska Protokolant: Klaudia Herubin po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2016 r. w Wągrowcu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. ( PESEL (...) ) i T. P. ( PESEL (...) ) przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Powiatowemu w W. o ustalenie 1 Ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Czytaj więcej»

I C 350/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-07-11

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

UZASADNIENIE Powodowie J. i T. małż. P. złożyli w dniu 26 lutego 2016 r. sprzeciw od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 30 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO.4141.1700.83.2015.UW zaskarżając je w całości i wnosząc o ustalenie, że wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) ( działka nr (...) ) w kwocie 173,28 zł i jej aktualizacja począwszy od 2016 r. do kwoty 302,67 zł jest niezasadna. W uzasadnieniu podano,
Czytaj więcej»

II K 1000/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2019-11-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 1000/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wągrowiec, dnia 01-03-2019 r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SR Daniel Jurkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01-03-2019r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu przeciwko P. K. , syna J. i K. z domu H. urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że w dniu 26 listopada 2018 r. w W. przy ul. (...) przy użyciu metalowego śrubokr
Czytaj więcej»

II K 1000/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 1000/18 UZASADNIENIE Dnia 26 listopada 2018 roku pomiędzy godziną 17:30 a 18:30 pokrzywdzony K. R. miał zaplanowaną wizytę u lekarza specjalisty w (...) przy ul. (...) w W. . Do Poradni udał się swoim samochodem marki F. (...) koloru czerwonego o nr rej. (...) i pozostawił go na terenie parkingu przy budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ulicy (...) w W. . Po wizycie udał się z powrotem na parking gdzie zaparkował samochód i zauważył, że samochodu nie ma i został skradziony.
Czytaj więcej»

II W 83/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r. W sprawie przeciwko obwinionemu A. K. Sąd Rejonowy w Wągrowcu na podstawie zebranego w trakcie postępowania materiału dowodowego ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniony A. K. jest mieszkańcem miejscowości R. (nr domu (...) ). Jego syn B. K. prowadzi działalność gospodarczą – usługi leśne, na sąsiedniej działce (nr (...) ). Działka, na której składowane jest drzewo jest ogrodzona, jednak brama do niej w ciągu dnia jest cały czas otwarta. Jedną
Czytaj więcej»

II W 888/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Wągrowcu

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przekroczenie dopuszczalnej prędkości
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wągrowiec, dnia 02 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Węgorek Protokolant : Włodzimierz Żmuda W obecności oskarżyciela ------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 07.03.2016 r., 04.04.2016r., 24.08.2016r. i 02.09.2016r. sprawy R. Z. , s. S. i I. z d. P. , ur. (...) w m. G. , PESEL (...) obwinionego o to, że: w dniu 05-08-2015 r. około godziny 08:40 w m. Ł. , kierując pojazdem marki O.
Czytaj więcej»